Priser

Kørekortattest600,00 kr. inck. moms.
Ansøgning om parkeringskort til handicappede600,00 kr. inkl. moms.
Frihåndsattest/uarbejdsdygtighedserklæring600,00 kr.
Mulighedserklæring (arbejdsgiver skal betale denne)600,00 kr.
Enkelttilskudsansøgning375,00 kr. inkl. moms
Rejsevejledning ved rejse til udlandet480,00 kr.
Rejsevaccination pr. gang200,00 kr.
Rejsevaccination flere personer på én gang200,00 kr. for 1. person derefter 100,00 kr. pr. efterfølgende person
Rejseafbestillingsattest651,25 kr.
Udskrift af journalark pr. ark10,00 kr. inkl. moms
Influenza vaccination (dog ikke pensionister og kronikere)200,00 kr.
Gruppe 2 patienter – konsultation280,00 kr.
Gruppe 2 patienter – e-mailkonsultation100,00 kr.
Gruppe 2 patienter – telefonkonsultation50,00 kr.
Attester til forsikringsselskaber pr. påbegyndte 20 min.650,00 kr. inkl. moms
Privat konsultation, hvis vi skal udføre arbejde for Privathospitaler480,00 kr. uden tillægsydelser
Evt tillægsydelser:
Blodprøve i tillæg til privat konsultation250,00 kr. i tillæg
EKG i tillæg til privatkonsultation250,00 kr. i tillæg
Lungefunktionsundersøgelse, alm250,00 kr. i tillæg
Lungefunktionsundersøgelse, udvidet350,00 kr. i tillæg