Aktuelt

Åben Laboratorie er sommer lukket i uge 30.

Med venlig hilsen
Lægerne på Smedebakken

Vedr. Allergi og tidlig opstart af medicinsk behandling.

Vi anbefaler at der bestilles medicin mod allergi og at der opstartes behandling fra nu af d. 11-3-2024 og frem, dette er for at undgå senfølger .

Vi får tit spørgsmålet: "Hvorfor må vi ikke få flere tider samme dag?" Svaret er, at vi honoreres efter ydelser af Regionen. De tillader ikke flere ydelser på samme dag, på samme patient.

Når vi holder ferie, lukkes der ned for muligheden for at skrive e-konsultation til den pågældende, der holder ferie. Der åbnes når vedkommende er tilbage fra ferie.SMS service, så glemmer man ikke tiden ved lægen:

Vi har fået oprettet mulighed for at kunne sende en SMS dagen før man har en aftale i lægehuset. Dette for at prøve at imødegå de alt for mange udeblivelser, som vi har lige nu. Giv blot besked om, at du ønsker SMS besked når du bestiller tid hos os.


Patienter tilknyttet private betalte behandlinger hos anden instans:

I visse tilfælde udbeder Privathospitaler eller andre sig ydelser hos egen læge. Det kan være blodprøvetagning eller supplerende information på opfølgning på iværksat behandling. I disse tilfælde opkræves privatregning for ydelsen leveret af os. Takster fremgår af vores hjemmeside under feltet priser.

Patienten betaler selv for den leverede ydelse hos os.


De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen. Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen. Videooptagelserne bliver naturligvis destrueret efter endt brug). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.