Medicintilskud

Der er kommet nye regler for ansøgning om enkelttilskud til et medicin præparat. Denne ansøgning skal gøres af lægen, men det er patienten selv, der skal afholde udgiften til en sådan ansøgning. Ansøgning udfærdiges ved en konsultation. Bestil venligst tid til dette.

Enkelttilskud til medicin er en attest, som Sygesikringen ikke honorerer os for. Der er derfor tale om en attest udenom Sygesikringen.

Vi ser os derfor nødsaget til at opkræve honorar for vores arbejde. Attesten skal sendes via en speciel hjemmeside, så der er både læge- og sekretærtidsforbrug. Vi ønsker derfor at opkræve betaling for en sådan attest. Prisen er 375,00 kr.

Det, som du opnår ved at få attesten, er en besparelse på medicin, men hvor stor den er afhænger af, hvilket et præparat, der er tale om. Din besparelse kan apoteket være behjælpelig med at udregne.