Praktisk info

Receptionen er åben dagligt fra kl. 08.15 – 15.00 Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal ALTID anvende dit sygesikringskort, når du skal til lægen, uanset årsagen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos kommunen for at få det erstattet.

Lægevalg

Bor du længere væk end 15 kilometer fra vores klinik gælder særlige regler – kontakt din bopælskommune for nærmere information. Kommunen har oplysninger om, hvilke lægeklinikker, der har åbent for tilgang.


Gratis HPV vaccination af 12-årige drenge: Fra d. 1/9-19 er det nu muligt gratis at få 12-årige drenge vaccineret mod HPV. Dette fordrer, at drengen er fyldt 12 år efter d. 1/7-19. Er han ikke det – er det selvbetaling.


Cyt skrab efter indkaldelse:
Det er nu Tina Sejdelin, vores søde sygeplejerske, der varetager alle rutine cyt skrab, det vil sige de skrab fra livmoderhalsen, som kvinder bliver indkaldt til via Regionen. 

Dette for at spare vores lægetider, der så kan bruges til andre former for konsultation, hvor det kun er en læge, der kan varetage problemet. Så fremover skal disse tider kun bestilles hos Tina.

Ligeledes varetager Tina også opstartskonsultation med henblik på at begynde på p-piller og anden præventionsform, dog ikke spiral, så tider til denne type konsultation skal også bestilles hos Tina