Graviditet

Hvis du har brug for at få bekræftet din graviditet eller har brug for umiddelbar vejledning i forhold til graviditeten, så ring og få en tid.

Der er tilbud om 3 forebyggende lægeundersøgelser i forbindelse med graviditeten:

1. lægebesøg i 9.-10. graviditetsuge. Her afsættes 45 min. ved sygeplejerske da vi skal udfylde udfylde vandre- og svangre journal og have taget blodprøver. Ugen efter afsættes 15 min. ved en læge, som giver svar på prøverne.
2. lægebesøg i 25. graviditetsuge. Her afsættes 15 min.
3. lægebesøg i 32. graviditetsuge. Her afsættes 15 min.

Ved hver undersøgelse bedes du lave en urinprøve på klinikken eller medbring en HELT frisk urinprøve.

Du kan få rådgivning via nedenstående links:

Sunde vaner - før, under og efter graviditet - Sundhedsstyrelsen

Husk Folsyre…

Regionshospitalet Gødstrup  Graviditet, fødsel og barsel - Regionhospitalet Gødstrup (regionshospitalet-goedstrup.dk)

Regionshospitalet Viborg  Kvindesygdomme og Fødsler - Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive - Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Randers https://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/randersbaby/

INFORMATION TIL GRAVIDE

I løbet af graviditeten tilbydes du 3 undersøgelser hos os ( uge 9, 25 & 32) og ca. 7 undersøgelser hos jordemoder.

Første graviditetsundersøgelse foregår i 9.uge hos sygeplejersken. Der vil I sammen udfylde oplysningsskemaer til fødestedet, jordemoder og vandrejournal. Desuden vil der blive taget blodprøver, urinprøve og blodtryk.

Vi vil tale om risikovurdering og hvad dette indebærer samt anbefale

  • Folinsyre til og med uge 12
  • Jerntilskud 40-50 mg dagligt fra uge 10
  • D-vitamin tilskud 10 mikrogram hele graviditeten
  • Kalk 500 mg såfremt du ikke spiser eller drikker 0,5 L mælkeprodukt dagligt
  • Multivitamin

Ugen efter skal du have en tid hos lægen til svar på prøverne.

Såfremt du vælger at dit barn skal risikovurderes, vil du i uge 12 blive tilbudt en screening af barnets nakkefold. Resultatet af scanningen sammenholdt med en af blodprøverne taget ved første graviditetsundersøgelse, giver mulighed for at vurdere barnets risiko for Downs Syndrom.

Er der øget risiko vil du evt. kunne blive tilbudt en forstervandsprøve.

I uge 18 tilbydes du en misdannelsesscanning.

Kontrol hos jordemoder foregår førstegang i uge 14 og du vil blive indkaldt til dette.

Anden graviditetsundersøgelse foregår hos lægen i uge 25. Dette er en helbredsundersøgelse samt en samtale og hvordan graviditeten forløber. Hvis du er rhesus negativ tages også en blodprøve i denne uge. ’

Tredje graviditetsundersøgelse foregår i uge 32 og er som ovenstående, dog ikke blodprøve.

Du skal selv bestille tid til undersøgelserne i lægehuset samt huske en friskladt urinprøve hver gang du henvender dig til læge / jordemoder.